ANASAYFA DIŞ PAZARLAR ÖDÜLLER BASIN BİLGİ TOPLUMU HİZMETLERİ İLETİŞİM SİTE HARİTASI TR EN
BİLİM İLAÇ ÜRÜN PORTFÖYÜ AR-GE KURUMSAL SORUMLULUK ÜRETİM TESİSLERİ KARİYER
İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ
NASIL KARİYER YAPABİLİRİM
BİLİMK@MPÜS
İŞ-ÖZEL YAŞAM DENGESİ
BİLİM AİLEM
GÖNÜLLÜYÜZ
İŞ FIRSATLARIMIZ
İK'DAN HABERLER
SIKÇA SORULAN SORULAR
İŞ FIRSATLARIMIZ
Bilim İlaç iş fırsatlarına ulaşmak için Kariyer.net ve Linkedin’de yer alan ilanlarımızı takip edebilirsiniz.


İŞ BAŞVURULARINDA ÇALIŞAN ADAYLARINA YÖNELİK 
AYDINLATMA METNİ

 İşbu aydınlatma metni, çalışan adaylarının ilgili iş pozisyonuna ilişkin olarak uygunluk ve yetkinliklerinin değerlendirilmesi sürecinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Şirketimizin aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmış ve bilginize sunulmuştur. 

4857 sayılı İş Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu m. 419, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata göre; 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Yöntemleri, Hukuki Sebepleri ve Amaçları 

Kişisel verileriniz, iş akdinin kurulması ile işe uygunluk ve yetkinlik değerlendirmesi süreçlerinin yürütülebilmesi amaçlarına ilişkin olarak; www.linkedin.com, www.kariyer.net, www.eleman.net, Bilim İlaç İletişim Formu (http://www.bilimilac.com.tr/tr/iletisim/iletisimformu.html) aracılığıyla yaptığınız başvurular ve gönderdiğiniz e-postalar, danışmanlık şirketleri, İşkur, Belediyeler, İsmek, çalışan referansları kanalıyla ve mülakat süreçleri kapsamında elde edilerek, elektronik ve fiziki ortamlarda işlenmektedir. 

Yukarıda belirtilen yöntemler ile elde edilen kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde ve kişisel verilerin korunması hukukunun temel prensipleri doğrultusunda işlenmektedir. 

Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması 

Kişisel verileriniz, işe uygunluk ve yetkinliğinizin değerlendirilmesi kapsamında şirketimizin iş birliği içinde olduğu taraflara, kanunen yetkili kamu kurum kuruluşları ve özel kişilere, referans kontrollerinin gerçekleştirilmesi kapsamında referans gösterdiğiniz kişilere aktarılabilecek ve sadece bu amaçla sınırlı olarak işlenecektir. 

Kişisel Verilerinizin Saklanması ve İmhası 

İşe alım sürecinde toplanan kişisel verileriniz şirketimizce özenle ve gizlilik içinde, işe yatkınlığınızı belirlemek amacıyla işlenecek ve en fazla 6 aylık süre için, aynı ve benzer iş pozisyonlarında değerlendirilmek üzere elektronik ve fiziki ortamda muhafaza edilecektir. Sadece şirketimiz içinde konu ile yetkili kişiler işe alım amacıyla bağlantılı olmak kaydıyla verilerinize erişebilecektir. 

Öngörülen sürenin sona ermesiyle beraber, kişisel verileriniz KVKK’nın ilgili hükümleri, “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik” ve şirket politikalarımıza uygun şekilde derhal imha edilecektir. 

Veri Sahibi Olarak Haklarınız 

Veri sahibi olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi, yazılı olarak iletmeniz durumunda*, talepleriniz mümkün olan en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. 

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak haklarınız aşağıdaki gibidir: 
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, 
• Kişisel verilerinizin eksik ve/veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
• KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
• Kişisel verilerinizin KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararlarınızın giderilmesini talep etme. 
*Yazılı başvuruların ne şekilde ve hangi kanallar ile tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin ayrıntılı bilgi aşağıdaki gibidir: 

Şahsen başvuru yapılması halinde; yazılı başvuru, şirketin Kaptanpaşa Mahallesi, Zincirlikuyu Caddesi Kasımpaşa Beyoğlu/İstanbul adresine, zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılması suretiyle yapılacaktır. 

Noter kanalı ile tebligat gönderilmesi yoluyla başvuru yapılması halinde; yazılı başvuru, şirketin Kaptanpaşa Mahallesi, Zincirlikuyu Caddesi Kasımpaşa Beyoğlu/İstanbul adresine, zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılması suretiyle yapılacaktır. 

Güvenli elektronik imza ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla başvuru yapılması halinde; yazılı başvuru, kvkkirtibat@bilimilac.com e-posta hesabına, e-postanın konu bölümüne “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılması suretiyle yapılacaktır. 

İş başvuruları yukarıda belirtilen mail üzerinden alınmamakta olup, işbu mail adresine gönderilen CV’ler kayda alınmaksızın imha edilecektir. İş fırsatlarına ulaşmak ve başvuruda bulunmak için Kariyer.net ve Linkedin’de yer alan ilanlarımızı takip edebilirsiniz.

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı şirketimizce duyurulacaktır. 

Aydınlatma metnini indirmek için tıklayınız.
KURUMSAL SORUMLULUK RAPORU
Kurumsal Sorumluluk Raporu
Sorumluluğumuzu Paylaşıyoruz. Türkiye’ye rapor veriyoruz.
YARATICI FİKİR PLATFORMU
Yaratıcı Fikir Platformu
Fikirlerinizi önemsiyoruz.
Bizlerle yaratıcı fikirlerinizi paylaşmak için...
TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ
Toplum Gönüllüleri
Çözümün Bir Parçası Olmak İçin!
Bilim İlaç Toplum Gönüllüleri
AVRUPA KALİTE BÜYÜK ÖDÜLÜ
Alzheimer Çağrı Merkezi
2011 Avrupa Kalite Büyük Ödülü Bilim İlaç’ın
KariyerKariyer Site HaritasıSite Haritası Bize UlaşınBize Ulaşın
İletişim Formuİletişim Formu Bilim'den HaberlerBilim'den Haberler BasınBasın
AnketlerAnketler Büyük GörBüyük Gör RSSRSS
Bilim İlaç hakkındaki yeniliklerden
haberdar olmak için kayıt olun!
Bizi Takip Edin! Facebook Twitter Linkedin
© 2005-2019 Bilim İlaç
BİLİM PLAZA Piyalepaşa Bulvarı Kaptanpaşa Mah. Zincirlikuyu Cad. No:184 34440 Beyoğlu / İstanbul Tel: (212) 365 15 00 - Faks: (212) 276 29 19
Bu sitedeki bilgiler, hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez.