Kurumsal Sorumluluk

Sürdürülebilirlik Yönetimimiz

SOSYAL DEĞERİN “BİLİM”SEL HALİ

Entegre düşünce sisteminin hakim olduğu dünyada, yaptığımız işin ve attığımız tüm adımların etkisini takip etmek için olumlu, olumsuz, beklenen, beklenmeyen tüm değişimleri her boyutuyla ele alıyor, böylece paydaşlarımız için yarattığımız değeri optimize etmek için gerçekçi aksiyonlara yöneliyoruz.

Sosyal değeri optimize etmek neden kritiktir?

Çevresel, ekonomik ve sosyal etkilerin değerini optimize etmek doğrudan insan refahına etki etmektedir. İnsan refahını artırmak, eşitsizlikleri gidermek ancak bu yolla mümkün olmaktadır. Bu nedenle, iş süreçlerinin yanı sıra toplumsal yatırımlarımızın da etkilerini takip ederek insan refahının artışına mümkün olan en yüksek katkıyı sağlamaya gayret ediyoruz.

Sosyal değeri anlamak neden kritiktir?

Bilim İlaç olarak kurulduğumuz ilk günden bu yana her zaman “Önce İnsan” inancını benimsiyoruz. Sağlık sektörünün insan refahına katkısı şüphesiz farklı bir sorumluluk taşımayı gerektirmektedir. Yaptığımız işlerin paydaşlarımıza etkilerini ve bu etkilerin değerini doğru bir şekilde anlamak etkimizi yönetmenin ön koşuludur.

Karar süreçlerini doğrudan etkileyen ve besleyen unsur etkiyi ve değerini anlamaktır. Aksi takdirde hem finansal hem de finansal olmayan kaynakların boşa harcanması kaçınılmazdır. Bilim İlaç olarak, kaynaklarımızın yönetimini de paydaşlarımıza karşı bir sorumluluk olarak görmekte, en doğru şekilde yönetmekle yükümlü olduğumuz görüşündeyiz.

ETKİ YÖNETİMİ

Etki yönetimi üç adımdan oluşmaktadır:

  1. Etkiyi ölçmek
  2. Etkiyi yönetmek
  3. Etkiyi optimize etmek

Uluslararası prensipler ve standartlar doğrultusunda ekonomik, çevresel ve sosyal etkimizi tüm yönleri ile tespit ediyor ve yönetiyoruz.

Sürdürülebilirlik stratejimiz gereği bu süreçlere tüm paydaşlarımızı dahil ediyoruz. Çalışanlarımız başta olmak üzere, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız, müşterilerimiz sürdürülebilir kalkınma yolunda en büyük destekçilerimizdendir.

Sosyal Etki Yönetimi

İş süreçlerimizin insan refahına dokunduğu her alanda sosyal etkimizi tüm boyutları ile ele alıyoruz. Olumlu etkilerimizi artırmak, olumsuz etkilerimizi de minimize etmek üzerine kurulu sürdürülebilirlik stratejimiz dahilinde Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına yönelik sağladığımız katkıyı yükseltmeye çalışıyoruz.

Çıktılara değil, sonuçlara odaklanan yaklaşımımız ile paydaşlarımız için değer yaratırken daha gerçekçi adımlar atmak ve kaynaklarımızı en doğru şekilde yönetmek mümkün olmaktadır.

Çevresel Etki Yönetimi

Bilim İlaç olarak kaynaklarımızı en ekonomik ve tasarruflu şekilde kullanmaya azami gayret göstermekteyiz. Enerji ve su tüketimi gibi üretimin zorunlu girdilerini kullanırken, atık gibi çıktıları da titizlikle takip ederek, tüm iş süreçlerimizde ihtiyati yaklaşımı ön planda tutmaktayız.

Faaliyetlerimizi, çevrenin korunması amacıyla yeni ürün geliştirmesi ve ruhsat başvurusunun yapılması sürecinden başlayarak; tedarik, üretim, sevkiyat ve piyasaya verilen ürünlerin ambalaj atıklarının geri kazanılması süreçleri boyunca, çevre boyutu ve çevresel etkileri ile birlikte ele alarak doğal kaynakların korunmasını gözetecek şekilde yürütmekteyiz.

Göstermiş olduğumuz hassasiyeti iş birliği yaptığımız tüm kuruluşlardan da beklediğimizi beyan etmekle yetinmiyor, hammadde tedarikçilerinin, ambalaj malzemeleri tedarikçilerinin, fason üretim yapan firmaların ve diğer hizmet ve servis alınan firmaların performans değerlendirmesi için tedarikçi firmanın faaliyet alanına göre ISO 14001 alanındaki yeterliliklerini de kontrol ediyoruz. Tedarikçi denetim soru listesinde ve kalite anketlerinde çevresel etkilere yönelik soruları dahil ederek, denetim kapsamında tutuyoruz.

Ekonomik Etki Yönetimi

Bilim İlaç olarak Türkiye’de yer alan iki üretim tesisimiz, 2000’in üzerinde çalışanımız, 70’ten fazla ülkeye ihracatımız ve 500’ün üzerinde tedarikçimiz ile operasyonlarımızdan kaynaklanan hem ulusal hem de uluslararası ekonomik sistemlerde belirgin etkilerimizin meydana çıktığının bilincindeyiz. Bu etkileri kontrol altında tutarak, olumlu etkilerimizi artırıp, tespit edilen olumsuz etkilerimizin olması halinde minimize ederek, sürdürülebilirlik stratejimizin ekonomik ayağında dengeli, sağlıklı ve sürekli gelişimi sağlıyoruz.

BİLİM İÇİN ÖNCE İŞ AHLAKI

Etik İlkeli Yönetim anlayışı Bilim İlaç’ın uzun yıllar başarılı bir şekilde yürütülen faaliyetleri sonucunda oluşan kurumsal değerlerin ve çalışma prensiplerinin üzerine kurulmuştur. Makam ve/veya kıdem fark etmeksizin tüm Bilim İlaç çalışanları Etik İlkeli Yönetim anlayışı kapsamındadır ve iş etiği kapsamında kendilerine atanan eğitimlere katılmakla yükümlüdürler.

Etik Kurulumuz başta yolsuzlukla mücadele konusunda olmak üzere, tüm iç ve dış paydaşlarımızın her türlü iş etiğine yönelik endişelerini gidermek üzere titizlikle görev yapmaktadır.

İş etiğine yönelik tüm sorularınız ve bildirimleriniz için Etik Kurulumuza etik@bilimilac.com adresinden ulaşabilirsiniz.

BİLİM İLAÇ TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ

Bilim İlaç’ın etkileri iş süreçlerinden doğan değişimler ile sınırlı değildir. Girdisi zaman olan toplum yararına, paydaşlar açısından yüksek değere sahip sonuçlar (değişimler) sağlayan faaliyetler “Turuncu Saat” kapsamında Bilim İlaç Toplum Gönüllüleri tarafından yürütülmektedir. Bilim İlaç’ın etkileri iş süreçlerinden doğan değişimler ile sınırlı değildir. Girdisi zaman olan toplum yararına, paydaşlar açısından yüksek değere sahip sonuçlar (değişimler) sağlayan faaliyetler “Turuncu Saat” kapsamında Bilim İlaç Toplum Gönüllüleri tarafından yürütülmektedir. 2005 yılından itibaren Turuncu Saat kapsamında hayata geçen 1000’e yakın faaliyet ile toplamda seksen bine yakın kişinin hayatına dokunan gönüllülerimiz insan refahına katkı sağlamaya devam ediyor.

Bilim'de Kariyer

Çalışanlarımızın bağlılığını ve mutluluğunu en üst seviyede gerçekleştirmeyi hedefleyen değerlerimize bağlı bir kurum kültürü yaratmayı amaçlıyoruz

Devamı >