Kariyer

Bilim'de Hayatı Keşfet

Hayata Değer
Yolculuğumuz

Her biri alanında uzman çalışma arkadaşlarımızla; hayata değer katmak için araştırıyor, geliştiriyor, üretiyor, yeniliyoruz.

Devamı için tıklayınız...

Bilim Hayatına
Nasıl Değer Katar?

Bilim İlaç olarak gücümüzü çalışma arkadaşlarımızın yetenek, azim ve cesaretinden alıyor, onların gelişimi ve ilerlemesi için birçok fırsat sunuyoruz.

Devamı için tıklayınız...

Hayata Değer
Katmak İstiyorsan

Sadece bugünün değil, geleceğin yetenekleriyle büyümeyi hedefliyoruz.

Devamı için tıklayınız...

Hayata beraber değer katmak için iş fırsatlarımızı takip edin.

Devamı için tıklayınız...

Hayata Değer Katan Departmanlarımız...

Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü

Günümüzün hızla dijitalleşen iş dünyasında Bilim İlaç’ın stratejileri, iş ihtiyaçları ve hedefleri doğrultusunda içinde bulunduğu pazarlarda rekabet avantajı yaratmak amacıyla;

 • İş süreçlerini analiz ederek dijital platformlarda daha verimli hale getirilmesini,
 • Operasyonel maliyetlerin azaltılmasını,
 • Yeri ve bilginin saklanması, sunulması, analiz edilmesi ve yönetilmesini,
 • İletişim altyapısının sağlanmasını,
 • Verilerin ve süreçlerin güvenliğinin oluşturulmasını,
 • Dijital teknoloji stratejilerinin belirlenmesini,
 • Uygun teknoloji ve dijital çözümlerin edinimlerini, modellenmesini ve kullanıma sunulmasını gerçekleştirmektedir.

Bunun yanında uzman kadrosu ile genel kabul gören standartlara ve regülasyonlara (ISO27001, GMAP5, ITIL, KVK/GDPR, PCI DSS, CMMC vb.) uyumlu olarak BT bilgi güvenliği politika ve standartlarını belirleyerek sahip olduğu sistemlerin, uygulama platformlarının, iletişim ve entegrasyon altyapılarının sürekliliğini sağlamakta, verilerin gizlilik, bütünlük ve erişebilirliklerini en üst düzeyde tutarken tüm yapıların güvenliğini ve siber dayanıklılığını garanti altına almaktadır.

Bilimsel Bölüm Direktörlüğü
(Ar-Ge/Ruhsatlandırma Müdürlüğü)

Bilim İlaç Ar-Ge merkezimizde 100'den fazla Ar-Ge çalışanı; patent, etkin madde, yeni ürün formülasyon ve analitik geliştirme, klinik araştırmalar, iyileştirme, yeni ürün stabilite ve teknoloji gruplarından oluşmaktadır. Ar-Ge merkezimizde patent tarama ve değerlendirme çalışmaları, etken madde değerlendirme, analiz ve onay çalışmaları, formülasyon ve analitik metot geliştirme, laboratuvar ve pilot ölçekte üretimler, proses ve analitik metot validasyonları, klinik çalışmalar, ürün iyileştirme çalışmaları, yeni ürün stabilite çalışmaları, ruhsat dosyalarının CTD formatında hazırlanması çalışmaları QbD (Quality by Design) anlayışı ile yürütülmektedir.

Dış Pazarlar Direktörlüğü

Günümüzde, ticaretin ve üretimin küreselleşmesiyle birlikte ekonomik kalkınmanın en önemli faktörlerinden biri de ihracatımızın arttırılmasıdır. Bu çerçevede, Bilim İlaç olarak ihracat faaliyetlerine 1998 yılında başlamış olup bugün itibarıyla ürünlerimiz, 70’ten fazla ülkede doktorlar tarafından güvenle reçete edilmektedir. Uzman kadrosuyla uluslararası satış ve tanıtım faaliyetleri için gerekli bilgi ve birikime sahip olan firmamız, global bir firma olma yolunda son yıllarda çok önemli adımlar atmıştır. Moldova, Arnavutluk, Dubai’deki temsilcilik ofislerimiz ve partnerlerimizin ekipleri ile beraber toplamda 300’den fazla saha çalışanı ile pazarlama faaliyetlerini yürütmektedir.

Finansman Direktörlüğü

Şirketin finansal yapısını korumak ve daha güçlü hale getirmek amacıyla orta ve uzun vadeli stratejileri planlayıp risk yönetimi anlayışıyla bu stratejileri uygulamaya koyar.

İnsan Kaynakları Direktörlüğü

Hayata değer katmayı ilke edinen insan kaynakları anlayışımızla sadece bugünün değil yarının yeteneklerini aramıza katarak, sürdürülebilir eğitim ve öğrenme olanakları ile çalışanlarımızın potansiyelini performansa dönüştüren, her çalışanımızın gelişimini destekleyen, yenilikçi insan kaynakları uygulamaları gerçekleştirilir.

İş Geliştirme Direktörlüğü

Bilim İlaç’ın faaliyet gösterdiği tedavi alanlarındaki varlığını güçlendirmek üzere yeni ürünleri portföyümüze eklemenin yanı sıra; ilaç sektöründeki lokal ve global trendleri takip ederek, Bilim İlaç’a ve insan sağlığına değer katacak ortak girişimleri, yeni iş ortaklıkları ve modelleri değerlendirmeye yönelik faaliyetlerini sürdürmektedir.

Teknik Genel Müdürlük ve Üretim Operasyonları Direktörlüğü

Teknik Genel Müdürlük bünyesinde Teknik Hizmetler, İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre süreçleri yönetilmektedir. Üretim Operasyonları bünyesinde ise steril, solid, likit ve pomad üretim fonksiyonlarının yanı sıra mühendislik, bakım, onarım ve lojistik merkezi gibi üretim sürecini destekleyen fonksiyonlar da sürdürülmektedir. Üretimin verimli devam etmesi için kaynak planlaması ve operasyon yönetimi gerçekleştirilir.

Kalite Direktörlüğü (Kalite Kontrol/Kalite Güvence)

Kalite Güvence:

Farmasötik ürünlerin iyi imalat uygulamalarına, kalite standartlarına ve amaçlanan kullanım şekline uygun olarak üretimini ulusal ve uluslararası regülasyonlar uyarınca güvence altına alır. Üniversitelerin eczacılık, kimya, biyoloji ve kimya mühendisliği bölümlerinden mezun, konusunda uzmanlaşmış kadrosu ile Bilim İlaç Kalite Güvence Bölümü, yüksek teknolojiye sahip üretim tesislerinde üretilen ürünlerin, ürün etkinliğini ürünün yaşam döngüsü boyunca farmasötik kalite güvence sistemi ile garanti altına alır.

Kalite Kontrol:

Başta İyi İmalat Uygulamaları (GMP) ve İyi Laboratuvar Uygulamaları (GLP) olmak üzere ulusal ve uluslararası regülasyonlar uyarınca, başlangıç malzemeleri, ambalaj malzemeleri, ara ürün ve bitmiş ürünlerin onaylı spesifikasyonlarına uygunluğunun kontrolünü sağlayan tüm faaliyetleri, yüksek teknolojiye sahip ekipman ve elektronik sistemler ile yürütmektedir. Kalite Kontrol Laboratuvarlarında yürütülen faaliyetler, üniversitelerin eczacılık, kimya, biyoloji ve kimya mühendisliği bölümlerinden mezun, konusunda yetkin ve donanımlı kadrosu ile diğer bölümlerden bağımsız olarak gerçekleştirilmektedir.

Kaynak Planlama Direktörlüğü

Direktörlüğümüz bünyesinde Üretim Planlama Müdürlüğü ve Muhasebe Müdürlüğü departmanları yer almaktadır.

Üretim Planlama Müdürlüğümüz; iç ve dış pazarlardaki müşterilerimizin talepleri doğrultusunda, tüm ürünlerin istenilen zamanda, miktarda ve kalitede üretilmesini sağlamak amacıyla, tedarik ve üretim faaliyetlerini planlamaktan ve stok politikalarını oluşturmaktan sorumludur.

Muhasebe Müdürlüğümüz; genel muhasebe, bütçe, maliyet muhasebesi ve yönetim muhasebesi süreçlerinden sorumludur. Bu kapsamda, mali mevzuat çerçevesinde tüm yasal muhasebe işlemlerinin yürütülmesinden, yıllık bütçenin hazırlanması sürecinden, iç ve dış müşteriler tarafından istenen beyanname ve raporların oluşturulmasından sorumludur.

Pazarlama Direktörlüğü

Pazarlama Direktörlüğü bünyesinde; doktor, diş hekimi ve eczacılarımıza kanıtlanmış bilimsel verileri tanıtmak adına, bölgelerde ürün tanıtım sorumluları, bölge yöneticileri ve bu fonksiyonların merkezi yönetiminden sorumlu tanıtım müdürleri, pazarlama müdürleri ile pazarlama ve satış faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Ayrıca ürünlerimizin diğer pazarlama faaliyetleri, ürün müdürleri tarafından yönetilmektedir.

Satın Alma Direktörlüğü

Malzeme, ürün ve hizmet ihtiyaçlarının en uygun koşullarda ve zamanında karşılanabilmesi için satın alma faaliyetlerini belirlenen mevzuatlar ve prosedürler doğrultusunda, tedarikçilerimizle iş birliği içerisinde yürütülmektedir.

Eğitim Fırsatları

Şirket vizyonu ve iş hedeflerine paralel olarak sürekli gelişim hedeflenmektedir. Çalışanların mevcut ve gelecekteki gelişim ihtiyaçları belirlenerek teknik, fonksiyonel, mesleki bilgi ve becerilerinin gelişimine yönelik eğitimler sürdürülmektedir. İşe yeni başlayan çalışanlarımız yasal zorunlu eğitimlerin yanı sıra şirkete uyumu sağlayan oryantasyon programları ile desteklenmektedir.

Kuruluşumuzun vizyonunu gerçekleştirmek amacıyla öğrenen bir organizasyon yaratmayı stratejik İK yönetiminin temel unsuru olarak görüyoruz. Çalışanlarımızın mevcut ve gelecekteki gelişim ihtiyaçları belirlenerek teknik, fonksiyonel, mesleki bilgi ve becerilerinin gelişimine yönelik eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Bunun için de yeni öğrenme yöntemlerini ve farklı öğrenme araçlarını bilimk@mpüs platformumuzla tüm çalışanlarımıza sunuyoruz. İşe yeni başlayan çalışanlarımızı yasal zorunlu eğitimlerin yanı sıra şirkete uyumu sağlayan oryantasyon programları ile destekliyoruz.

Eğitim Programlarımız;

 • Oryantasyon

 • Bilimk@mpüs e-learning platformu

 • Sınıf Eğitimleri

 • Yıldızlar Takımı- Yetenek Havuzu Gelişim Programları

 • Liderlik Gelişim Eğitimleri

 • Bilim İlaç Lider Paylaşımları

Kariyer Gelişim Fırsatları

Kariyer yönetimi uygulamaları, stratejik insan kaynakları planlamasının bir parçası olarak organizasyonel ihtiyacın karşılanması ve çalışanın potansiyelinin uygun pozisyonda değerlendirilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Çalışanlarımızın iş performanslarının yanı sıra yetkinlik ve deneyimleri doğrultusunda geçerliliği ve güvenirliği kanıtlanmış, bilimsel temelleri olan değerlendirme araçları kullanılarak atama, terfi ve rotasyon süreçleriyle farklı pozisyonlara geçişleri desteklenmektedir. Değerlendirmeler sonucunda çalışanların gelişim gereksinimleri, geri bildirim raporlarıyla paylaşılmakta ve çalışanın kendisini geliştirebilmesi için eğitim, gelişim fırsatları sunulmaktadır.

Performans Sistemi

Performans yönetim sistemi iş sonuçları ve kişisel yetkinliklerin birlikte değerlendirildiği objektif bir yaklaşım ile uygulanmaktadır. Ortak amaçlar ve hedefler doğrultusunda çalışanlarımız, performanslarını ve yeteneklerini en üst düzeye çıkarmaları için desteklenmektedir. Bu yaklaşımla çalışanlarımızın güçlü yönleri ve gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi, düzenli geri bildirimler ile bireysel ve takım performanslarına iyileştirilmesi hedeflenmektedir.

Staj Programı

Lisans/ ön lisans/ lise öğrenimleri devam eden nitelikli genç yeteneklerimizin, edindikleri teorik bilgileri uygulamalı olarak görebilmeleri ve iş hayatını tanıyabilmeleri için hayata değer katan departmanlarımızda görev almalarına imkan sağlıyoruz.

Genç yeteneklerimizi, başvuru sürecinin ardından online genel yetenek testleri, mesleki bilgi envanterleri, yabancı dil sınavı uygulamasının ardından, grup mülakat vaka çalışmasına dahil ediyoruz. Son aşamada insan kaynakları ekibi ve ilgili departman yöneticileri ile tanıştırarak aday deneyimi yaşamalarını hedefliyoruz.

Üniversite iş birlikleri için…

CV hazırlama, mülakat deneyimi, Bilim İlaç işe alım süreçleri hakkında bilgi paylaşımı, kariyer imkanları ve meslek seçimleri hakkında merak edilen konuları konuşmak üzere üniversite ziyaretlerinde bulunarak üniversitelilerle bir araya geliyoruz. Bölüm müdürleri ile birlikte katıldığımız konferanslar ile ilgili bölüme özel iş tanımı ve kariyer imkanları hakkında bilgi paylaştığımız toplantılar organize ediyoruz.

Bilim İlaç iş fırsatlarına ulaşmak için Kariyer.net ve Linkedin’de yer alan ilanlarımızı takip edebilirsiniz.